جراحی برداشتن مثانه

جراحی برداشتن مثانه یا سیستکتومی چیست؟ جراحی برداشتن مثانه یا سیستکتومی، جراحی برداشتن مثانه است. در مردان، جراحی برداشتن کل مثانه (سیستکتومی ریشه ای) معمولا...

اکستروفی مثانه

اکستروفی مثانه

اکستروفی مثانه، یک نقص نادر زمان تولد است که در آن، مثانه در خارج از بدن جنین رشد می کند. این مثانه نمی تواند ادرار را نگه دارد یا عملکرد طبیعی داشته باشد که منجر...