آنژیوگرافی در تهران

آنژیوگرافی چیست؟ انواع و مراحل انجام

آنژیوگرافی در تهران ، غرب تهران کلینیک یادمان تب ، زیر نظر پزشک متخصص قلب و عروق. آنژیوگرافی (angiography) نوعی عکسبرداری اشعه ایکس است که برای بررسی رگ های خونی...

گردش خون مغزی

جریان یا گردش خون مغز

گردش خون مغز جریان خون در مغز است که برای فعالیت سالم مغز مهم است. گردش خون، اکسیژن و مواد غذایی موردنیاز برای عملکرد درست مغز را در اختیار آن می گذارد. خون،...