تست نوار مغز

تست نوار مغز چیست؟

تست نوار مغز (EEG)، تستی است که برای ارزیابی فعالیت الکتریکی مغز به کار می رود. سلول های مغزی از طریق ایمپالس های الکتریکی با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند. EEG می...

تست نوار مغز کودکان تهران

تست نوار مغز کودکان یا الکتروانسفالوگرام چیست؟ تست نوار مغز کودکان یا الکتروانسفالوگرام (EEG)، آزمونی است که فعالیت الکتریکی درون مغز (امواج مغزی) را اندازه گیری...