آسیب های اعصاب محیطی

اعصاب محیطی (peripheral nerves)، اتصال بین مغز و نخاع و بقیه بدن هستند. اعصاب محیطی شکننده هستند و به آسانی آسیب می بینند. یک آسیب عصبی می تواند بر توانایی مغز برای...