احتباس ادراری

علت احتباس ادراری چیست و درمان آن

احتباس ادراری عارضه ای است که در آن، مثانه، حتی اگر پر باشد، به طور کامل تخلیه نمی شود و اغلب اوقات فرد احساس می کند نیاز شدید به ادرار دارد. دو نوع احتباس ادراری...

درمان مشکلات مثانه و کنترل آن

در این مقاله در ادامه بخش اول به بررسی درمان مشکلات مثانه می پردازیم. در قسمت اول این مقاله گفتیم که دستگاه ادراری به منظور عملکرد درست خود نیاز دارد که عصب ها و...