بیماری عفونت مثانه و حفظ سلامت مثانه

هر فرد تعداد دفعات زیادی در روز از مثانه اش استفاده می کند، اما ممکن است نداند چگونه مثانه اش را سالم نگه دارد. مثانه که در قسمت پایینی شکم قرار گرفته است، یک...