درمان بیماری سندرم رینود

درمان بیماری سندرم رینود + علت، تشخیص و علائم

هرآنچه باید از پدیده رینود بدانید پدیده رینود بیماری است که در آن انتقال جریان خون به انگشتان دست، پا، گوش ها یا بینی محدود یا متوقف می شود. این بیماری که به...

بی حسی انگشتان دست

بی حسی انگشتان دست می تواند باعث احساس خارش، گز گز یا مور مور شدن انگشتان شود، مانند اینکه فردی به آرامی در حال لمس انگشتان با یک سوزن است. گاهی ممکن است کمی...