تشنج چیست؟ علائم، انواع، تشخیص، درمان و نوار مغز تشنج

تشنج چیست؟ تشنج شامل تغییراتی در فعالیت الکتریکی مغز است. این تغییرات هم می توانند سبب علائم چشمگیر و قابل توجهی گردند و هم در بعضی از موارد سبب هیچ علائمی نمی...