درمان دستشویی رفتن زیاد

اگر تاکنون از خود پرسیده اید هر چند وقت یک بار در روز باید به دستشویی مراجعه کرد، شما تنها نیستید. تعداد دفعات ادرار زیاد یا کم، در واقع نشانه مهمی از سلامت عمومی...

تکرر ادرار در زنان

تکرر ادرار چیست؟ تکرر ادرار نیاز بیش از حد معمول به ادرار کردن است. این فشار می تواند به طور ناگهانی اتفاق بیافتد و باعث شود کنترل مثانه خود را از دست بدهید و...