سندرم مثانه دردناک یا سیستیت بینابینی

سندرم مثانه دردناک یا سیستیت بینابینی (interstitial cystitis) با نام اختصاری IC، که سندرم التهاب مثانه نیز خوانده می­شود نوعی بیماری مزمن و دردناک است که تشخیص آن دشوار...