تصویری پیدا نشد

سکته مغزی

سکته مغزی زمانی رخ می دهد که خون بخشی از مغز، قطع می شود یا کاهش می یابد و مانع از رس...