مثانه عصبی (نوروژنیک)

مثانه‌ عصبی چیست؟ ادرار برای اینکه قادر باشد در مثانه نگهداری شود و در زمان مناسب، از طریق مجرای ادرار خارج شود، نیاز به هماهنگی دقیق بین عضلات و عصب‌های...