تصویری پیدا نشد

مثانه عصبی (نوروژنیک)

مثانه‌ عصبی چیست؟ ادرار برای اینکه قادر باشد در مثانه نگهداری شود و در زمان مناسب،...