دکتر سید سعید طباطبایی آل طه

دکتر سید سعید طباطبایی آل طه – نوبت دهی

دکتر سید سعید طباطبایی آل طه جراح برجسته مغز و اعصاب و ستون فقرات هستند  و ما در کلینیک مغز و اعصاب یادمان افتخار همکاری با ایشان راداریم. جهت دسترسی به مطب آقای...