رادیکولوپاتی گردن

رادیکولوپاتی گردن – علائم، تشخیص، درمان

رادیکولوپاتی گردن چیست؟ رادیکولوپاتی گردن توصیف بالینی زمانی است که یک ریشه عصبی در ستون فقرات گردنی دچار التهاب یا آسیب می شود و منجر به تغییر عملکرد عصبی می...