تفاوت روانپزشک با متخصص مغز و اعصاب

تفاوت روانپزشک با متخصص مغز و اعصاب

تفاوت روانپزشک با متخصص مغز و اعصاب در چیست؟ روانپزشکی و عصب‌شناسی هر دو تخصص‌های پزشکی مرتبط با مغز هستند، اما تفاوت هایی بین روانپزشک با متخصص مغز و اعصاب...