درمان های مکمل

انواع تکنیک‌ها و درمان های مکمل را بشناسید

درمان مکمل چیست؟ درمان مکمل اصطلاحی است که به انواع درمان هایی که همراه با طب غربی به کار گرفته می شوند، اشاره دارد. نمونه هایی از درمان های مکمل عبارتند از:...

درمان سرطان

اغلب اوقات سرطان ها غیر قابل درمان در نظر گرفته می شوند. با پیشرفت هایی در روش های تشخیصی که اجازه تشخیص کشف زود هنگام سرطان را می دهد و پیشرفت هایی در وجوه...