صرع لوب گیجگاهی

صرع لوب گیجگاهی

صرع لوب گیجگاهی چیست؟ صرع، اختلالی مغزی است که باعث تغییراتی در فعالیت سلول مغزی می شود و منجر به حملات، رفتار یا احساسات غیر طبیعی و در برخی موارد، کاهش...