درمان همگام سازی مجدد قلبی (crt)

درمان همگام سازی مجدد قلب (CRT) + ریسک‌ها و آمادگی

درمان همگام سازی مجدد قلبی چیست درمان همگام سازی مجدد قلبی (CRT) درمانی برای بازگرداندن ریتم مناسب ضربان قلب است. برای بازیابی الگوی طبیعی زمان بندی ضربان قلب، از...

عمل کاشت دستگاه تنظیم کننده ضربان قلب

عمل دستگاه تنظیم کننده ضربان قلب (پیس میکر) + ریسک‌ها

 عمل کاشت دستگاه تنظیم کننده ضربان قلب چیست عمل کاشت دستگاه تنظیم کننده ضربان قلب، ضربان ساز یا پیس میکر، کاشت یک دستگاه الکترونیکی کوچک است که معمولاً در...