شب ادراری و عدم امکان کنترل مثانه در کودکان

نشانه ها و علائم شب ادراری و عدم کنترل مثانه در کودکان چیست؟ خروج اتفاقی ادرار و شب ادراری، علامت اصلی مشکل عدم کنترل مثانه است. کودک اغلب، لباس زیر خیس یا لکه...