علائم آسم برونش

علائم آسم برونش + درمان

 آسم یک بیماری مزمن است که تنفس را مختل می کند. بیماری آسم بر لوله‌های منتقل کننده هوا به داخل و خارج از ریه‌ها (لوله ‌های برونش) تأثیر می‌گذارد. متورم و...