بیماری هانتینگتون و مشکلات عصب

بیماری هانتینگتون ، یک بیماری ارثی است که باعث تحلیل سلول های عصبی مغز می شود. بیماری هانتینگتون، تاثیر گسترده ای بر روی توانایی های عملکردی فرد دارد و معمولا...