غذاهای ضد التهاب برای بیماران ام اس

8 غذای ضدالتهاب برای بیماران ام اس (MS)

تغذیه بیماران ام اس MS باید سرشار از آنتی اکسیدان و دارای خواص ضدالتهابی باشد. تاثیر مستقیم غذاها در مقابله با التهاب مرتبط با مولتیپل اسکلروزیس (MS) مشخص نشده...