هزینه نوار عصب و عضله در تهران

هزینه نوار عصب و عضله چقدر است؟ ابتدا تعاریف متدوال وزارت بهداشت را برای شما تشریح کرده و سپس تعرفه نوار عصب را در کلینیک تخصصی “یادمان” را با تعرفه مصوب...