شقاق یا زخم مقعدی

علت شقاق یا زخم مقعدی + درمان آن

شقاق یا زخم مقعدی، بریدگی و پارگی در دیواره نازک و ظریف مقعد است. با این پارگی اغلب عضله اطراف مقعد که اسفنکتر مقعد نام دارد، بیرون ‌می زند. این آسیب می‌تواند...

آزمایش و تشخیص اختلالات روده بزرگ و مقعد

اختلالات روده بزرگ و مقعد چگونه تشخیص داده می شوند؟ تشخیص و درمان بیماری­ های کولورکتال ، شامل شناسایی اختلالات متعددی در ناحیۀ روده و مقعد مانند سرطان روده...

مانومتری مقعد یا آنورکتال

تست مانومتری مقعد چیست؟ مانومتری مقعدی (یا ARM)، تستی برای جمع آوری اطلاعات در مورد عارضه کودک است. این آزمایش، یک روش درمانی یا مداخله ای نیست. این تست، عصب ها و...