تصویری پیدا نشد

مثانه نوروژنیک چیست ؟

عصب ها و عضلات در کنار یکدیگر به ادرار کردن کمک می کنند. اما در صورتی که مغز، طناب نخ...

تصویری پیدا نشد

مثانه عصبی (نوروژنیک)

مثانه‌ عصبی چیست؟ ادرار برای اینکه قادر باشد در مثانه نگهداری شود و در زمان مناسب،...