اکستروفی مثانه

اکستروفی مثانه

اکستروفی مثانه، یک نقص نادر زمان تولد است که در آن، مثانه در خارج از بدن جنین رشد می کند. این مثانه نمی تواند ادرار را نگه دارد یا عملکرد طبیعی داشته باشد که منجر...

آیا نگه داشتن ادرار خطر دارد؟

مثانه شما چه مقدار ادرار می تواند نگه دارد؟ مثانه بزرگسالان سالم قادر است تا 16 اونس یا 2 فنجان ادرار را نگه دارد. ظرفیت مثانه کودکان زیر 2 سال حدود 4 اونس است و می...