عفونت مجاری ادراری و ممنوعیت مصرف الکل

[vc_row][vc_column][vc_column_text] عفونت مجاری ادراری (UTI) می تواند کلیه ها، میزنای ها، مثانه و مجاری ادراری را درگیر کند. پزشک برای درمان این عفونت، آنتی بیوتیک تجویز خواهد...