حملات میگرنی

درد زیاد میگرن | چرا درد حملات میگرن انقدر زیاد است؟

علت درد حملات میگرنی درد شدید و ضربان ‌دار حملات میگرنی، ناشی از واکنش‌های شیمیایی و هورمونی در مغز است. باید بررسی کنید که درد چگونه شروع می شود و چگونه می...

درمان میگرن در خانه

7 راه‌کار برای کاهش درد شدید میگرن

حتی در صورت دوری از محرک ها و تمرین کردن برای داشتن عادات سالم، ممکن است همچنان دچار حملات میگرنی شوید. کمپرس سرد روی گردن و پیشاننی می تواند به کاهش درد شدید...