نمونه برداری پروستات

نمونه برداری پروستات

نمونه برداری پروستات، فرآیندی برای برداشتن نمونه هایی از بافت مشکوک پروستات است. پروستات، غده ای کوچک و شبیه گردو در مردان است که مایعی را تولید می کند که اسپرم...