نوار عصب و عضله دیسک کمر

نوار عصب و عضله دیسک کمر

نوار عصب و عضله دیسک کمر یکی از راه های بررسی و تشخیص دیسک کمر و آسیب های کمری در افراد است. در این روش، پزشک یا متخصص با بررسی ریشه های عصبی در این نقطه بدن، به...