نارسایی سیستولیک قلبی

درمان نارسایی سیستولیک قلبی و علائم آن

درمان نارسانی سیستولیک قلبی در تهران ، زیر نظر متخصص قلب و عروق کلینیک یادمان تب . نارسایی سیستولیک قلبی که اغلب با عنوان همان نارسائی قلبی شناخته می شود، در...

تست استرس هسته ای

تست استرس هسته ای چیست؟ چگونه انجام می شود؟

تست استرس هسته ای به پزشک کمک می کند تا مشکلات قلبی را تشخیص دهد. گاهی این مشکلات را تنها می توان زمانی تشخیص داد که بیمار در حال تمرین ورزشی باشد. وقتی شخص، تمرین...

سوفل قلب

سوفل قلب چیست؟ چه علائم و درمانی دارد؟

سوفل قلب یک صدای اضافی یا غیرعادی است که هنگام سمع قلب (وقتی پزشک با استفاده از گوشی پزشکی یا استتسکوپ به صدای قلب بیمار گوش می دهد) شنیده می شود. سوفل به خودی خود...

تست ورزش

تست ورزش چیست؟ قبل و بعد از آن

تست ورزش که تست استرس هم نامیده می شود، توانایی قلب برای انجام فعالیت فیزیکی را نشان می دهد. بعد از اینکه بیمار شروع به راه رفتن روی تردمیل یا ورزش با دوچرخه ثابت...