نورومای آکوستیک

نورومای آکوستیک (تومور عصب شنوایی) چیست؟ علائم و درمان

نورینوم آکوستیک یا نورومای آکوستیک (شوانوم دهلیزی) یک تومور خوش خیم است که بر روی اعصاب تعادلی (دهلیزی) و شنوایی (حلزونی) که از گوش داخلی تا  مغز امتداد دارند،...

سیستم عصبی پیکری

سیستم عصبی پیکری

سیستم عصبی پیکری چیست؟ سیستم عصبی پیکری بخشی از سیستم عصبی محیطی است که مسئول انتقال اطلاعات حرکتی و حسی به/از سیستم عصبی مرکزی است. این سیستم از عصب هایی تشکیل...