دیابت و تاثیر آن بر آسیب های عصبی در افراد مبتلا

چه زمانی دیابت منجر به آسیب عصبی می شود نوروپاتی دیابتی یکی از شایع ترین عوارض جانبی بیماری دیابت است. آسیب عصبی ناشی از قند خون کنترل نشده از عوارض جدی دیابت...

درمان درد عصبی دیابت

دیابت می تواند باعث مشکلات بلند مدت در سرتاسر بدن شود از جمله درد عصبی و درگیر کردن اعصاب بدن، خصوصا اگر قند خون به درستی کنترل نشود و سطح قند، چندین سال بالا...