آیا نگه داشتن ادرار خطر دارد؟

مثانه شما چه مقدار ادرار می تواند نگه دارد؟ مثانه بزرگسالان سالم قادر است تا 16 اونس یا 2 فنجان ادرار را نگه دارد. ظرفیت مثانه کودکان زیر 2 سال حدود 4 اونس است و می...

بیماری عصبی و مشکل کنترل مثانه

مشکل کنترل مثانه می تواند ریشه در بیماری های عصبی داشته باشد. دستگاه ادراری به منظور عملکرد درست خود نیاز دارد که عصب ها و عضلات بدن با هم هماهنگ کار کنند تا...