هزینه تست نوار مثانه تهران یورودینامیک

تست یوروداینامیک در کلینیک یادمان به قیمت 688 هزار تومان انجام می شود. این در صورتی است که هزینه تست یورودینامیک (یا بصورت عامیانه قیمت تست نوار مثانه) طبق...