داروهای ضد اضطراب و استرس و آنچه باید بدانید

داروهای ضد اضطراب و استرس دارای هشدار جعبه سیاه هستند. هشدار جعبه سیاه جدی ترین هشدار سازمان غذا و دارو (FDA) است که به پزشکان و بیماران در مورد اثرات خطرناک...