درمان سرطان مثانه

نحوه درمان سرطان مثانه به تعدادی از فاکتورها از جمله نوع سرطان، درجه سرطان و مرحله آن بستگی دارد که در کنار وضعیت کلی سلامت و ارجحیت بیمار در نظر گرفته می شوند....