تست عملکرد مثانه

تست عملکرد مثانه که تست نوار مثانه و همچنین تست یورودینامیک نیز نامیده می شود، به تعیین وضعیت عملکرد مثانه کمک می کند. این تست ها روی توانایی مثانه در نگه داشتن...