انواع روش های جراحی قلب

درباره انواع جراحی قلب بیشتر بدانید

جراحی قلب گاهی اوقات پزشک برای کنترل علائم و/یا کاهش احتمال بروز یک حمله قلبی ناگهانی در آینده جراحی را توصیه می کند. جراحی قلب ممکن است با برنامه ریزی قبلی یا به...