تست نوار مغز

تست نوار مغز در تهران، شهرک غرب

تست نوار مغز یا الکتروانسفالوگرام (EEG) چیست؟ الکتروانسفالوگرام (EEG) یا تست نوار مغز روشی غیرتهاجمی برای شناسایی و ثبت فعالیت الکتریکی در مغز می باشد. این کار...

نوار مغز یا EEG – الکتروانسفالوگرام

تست نوار مغز چیست؟ نوار مغز یا الکتروانسفالوگرام (EEG) یک تست غیر تهاجمی است که الگوهای الکتریکی درون مغز را ثبت می کند. این تست برای کمک به تشخیص عارضه هایی مثل...