سندرم بینایی کامپیوتری

سندرم بینایی کامپیوتری | تاری چشم کار با کامپیوتر

سندرم بینایی کامپیوتری (CVS) اصطلاحی برای گروهی از مشکلات مربوط به چشم و بینایی است که به علت استفاده طولانی مدت از دستگاه های دارای صفحه نمایش دیجیتال ایجاد می...