نوار مغز یا EEG – الکتروانسفالوگرام

تست نوار مغز چیست؟ نوار مغز یا الکتروانسفالوگرام (EEG) یک تست غیر تهاجمی است که الگوهای الکتریکی درون مغز را ثبت می کند. این تست برای کمک به تشخیص عارضه هایی مثل...