نوار مثانه و بررسی عملکرد دستگاه ادرار تحتانی

دستگاه ادراری، در واقع به مثابۀ سیستم زهکشی بدن است که هرزاب ­ها و آب­ های اضافی بدن را دفع می­کند. تست نوار مثانه شامل هر روشی است که سلامت مثانه، اسفنکترها،...