تست یورودینامیک در تهران

تست یورودینامیک در تهران

تست یورودینامیک اغلب برای ارزیابی عملکرد مجاری ادرار و مثانه انجام می شود. ما در کلینیک یادمان تست نوار مثانه یا یورودینامیک را به صورت تخصصی و حرفه ای ارائه می...

آمادگی برای تست نوار مثانه یا یورودینامیک

در زیر مواردی را بیان می کنیم که بیماران قبل از انجام تست نوار مثانه یا آزمایش یورودینامیک باید بدانند. توجه: در زیر پیشنهادات کلی را ارائه کرده ایم. هر بیماری که...