شیدایی چیست؟

شیدایی یا مانیا چیست؟

شیدایی یا مانیا یک وضعیت روانی است که باعث می شود فرد احساس سرخوشی بی دلیل، بیش فعالی و هذیان کند. مانیا (یا دوره های شیدایی) یکی از علائم شایع اختلال دوقطبی است....

تست نوار عصب در تهران

تست نوار عصب در تهران

الکترومایوگرافی (EMG) یا تست نوار عصب، یک روش تشخیصی برای ارزیابی سلامت ماهیچه ها و سلول های عصبی است که عضلات را کنترل می کند. این سلول های عصبی، نورون های حرکتی...