آسیب شبکه اعصاب بازویی

آسیب شبکه اعصاب بازویی + علائم، تشخیص و درمان

آسیب شبکه اعصاب بازویی چیست شبکه عصبی براکیال یا شبکه اعصاب بازویی، شبکه ای از عصب هاست که پیام هایی را از طناب نخاعی به شانه، بازو و دست می فرستد. آسیب شبکه...

سندرم درد منطقه ای پیچیده

درمان سندرم درد منطقه ای پیچیده (CRPS) + علائم، علل

سندرم درد منطقه ای پیچیده (CRPS) سندرم درد منطقه ای پیچیده (CRPS) عارضه ای است که باعث درد و سایر علائم می شود. دانشمندان بر این باورند که عملکرد غیر طبیعی عصب باعث...

آسیب عصب رادیال یا عصب زند زبرین

آسیب عصب رادیال در سطح درونی دست به سمت پایین کشیده می شود و حرکت ماهیچه سه سر را که در پشت بخش فوقانی دست قرار گرفته است، کنترل می کند. آسیب به عصب رادیال ممکن...