عوارض داروهای روانگردان

داروی روانگردان چیست؟ عوارض + هشدارها

داروی روانگردان، داروهایی هستند که بر رفتار، خلق و خو، افکار یا ادراک تأثیر می گذارند. این یک اصطلاح کلی برای بسیاری از داروهای مختلف است، از جمله داروهای...

سریعترین درمان افسردگی

سریعترین درمان افسردگی مقاوم به درمان (RAPID)

سریعترین درمان افسردگی برای افسردگی مقاوم به درمان یا (RAPID) یک پروژه تحقیقاتی است که توسعه درمان‌های سریع‌تر را برای افسردگی شدید و مقاوم به درمان ترویج...