حملات میگرنی

درد زیاد میگرن | چرا درد حملات میگرن انقدر زیاد است؟

علت درد حملات میگرنی درد شدید و ضربان ‌دار حملات میگرنی، ناشی از واکنش‌های شیمیایی و هورمونی در مغز است. باید بررسی کنید که درد چگونه شروع می شود و چگونه می...

تفاوت میگرن با سردرد

تفاوت میگرن با سردرد چیست؟

تفاوت میگرن با سردرد بسیاری از ما با درد ضربان دار در شقیقه ها آشنا هستیم. گاها این دردها را با میگرن اشتباه می گیریم، اما آیا سردرد و میگرن علائمی یکسان دارند؟...

میگرن در کودکان

میگرن کودکان

در اوایل دوران کودکی و قبل از بلوغ، میگرن در پسران شایع تر است. با این حال، در نوجوانی، میگرن زنان جوان را بیشتر از مردان جوان تحت تاثیر قرار می دهد و این شرایط تا...