نوار عصب و عضله برای تشخیص ام اس

نوار عصب و عضله برای تشخیص ام اس

اگر پزشک شما مشکوک باشد که به ام اس مبتلا هستید، احتمال این وجود دارد که برای شما تست نوار عصب و عضله برای تشخیص ام اس را تجویز کند. هدف از انجام تست نوار عصب و...