تست نوار مغز صرع یا اپیلپسی + تشخیص

آزمون های EEG یا تست نوار مغز صرع که برای تشخیص بیماری هایی از جمله صرع یا اپیلپسی کاربرد دارد ممکن است در بیمارستان، در یک کلینیک سرپایی توسط یک متخصص آموزش...